واحد بیماران بین الملل

zahra

کارشناس : زهرا خسروی 

تلفن : 09188591255

ایمیل : zahra.khosravi.1974@gmail.com

 

maryam

 

پرستار : مریم مهردوست

تلفن : 09364176574

ایمیل : zahra.khosravi.1974@gmail.com