مسئول رادیولوژی:سیامک رضایی

مدرک تحصیلی:  کاردان رادیولوژی

گرافی های قابل انجام در رادیولوژی بیمارستان:

تمامی گرافی های روتین  به غیر از گرافی های با کنتراست

CT های انجام شده در واحد سی تی اسکن:

 با توجه به اینکه این بیمارستان مرکز تخصصی مغز و اعصاب میباشد اسکن های مغز انجام میشود و در صورت نیاز سی تی اسکن سایر قسمتهای بدن به غیر از موارد با تزریق قابل انجام میباشد

MRI های انجام شده در این مرکز:

باتوجه به اینکه این بیمارستان مرکز تخصصی مغز و اعصاب می باشد MRI مغز (شامل هیپوفیز ،ساقه مغز ، کانال شنوایی ، سینوسهای پانازال  و...) ، ستون فقرات  و سایر اندام های بیماران انجام می شود

ساعت کار واحد MRI:

8 صبح  تا  20    

نوع مراجعین:

1 – بیماران بستری در بخشهای مرکز

2- بیماران سرپایی

3- بیماران ارجاعی از مراکز دیگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی از طریق طرح تحول نظام سلامت

 

ساعات کاری CTscan  و گرافی :

گرافی از  8  صبح تا  14  بعدظهر و جهت  بیماران  آی سی یو  و  موارد اورژانسی  در بخش های بستری  مرکز  بصورت  24 ساعته

ساعت کار واحد سی تی اسکن 24 ساعته می باشد

     تماس با رادیولوژی:

       تلفن: 280 داخلی 8260700-0833