مدیر بیمارستان :

دکترفرشاد خلیل پور

خلیل پور

مدرک : دکتر خلیل پور متولد۱۳۴۷ در کرمانشاه است که فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و از سال ۱۳۷۵ به صورت رسمی فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز نموده است.

فعالیت های اجرایی :

  دوسال رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین ،حدود بیست سال پزشک اورژانس، یک سال مدیر بیمارستان آیت الله طالقانی و یک سال رئیس مرکز تحقیقات تروما  

 

 

آدرس پست الکترونیک :                                           hos_farabi@kums.ac.ir       

 

تلفن :                                                                  8264167    ( 0831 )

 

فکس :                                                               8264163    ( 0831 )