نام واحد: مددکاری

مسول واحد:  هدی نافعی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

پرسنل واحد: گلباغ عزیزی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده )

 

شرح وظایف روزانه واحد مددکاری

 • بازدید روزانه از تمامی بخش های بستری و مصاحبه با خانواده و شناسایی بیماران و مراجعین دارای مشکل ( فاقد مدرک شناسایی- فاقد تمکن مالی - بلا مکان بلا صاحب) و همکاری با تیم درمان و حضور فعال درجلسات درمانی و تشخیصی بیماران با حضور اساتید هیئت علمی و متخصصین و سایر اعضا تیم درمان
 • ارجاع بیماران فوق به ادارات و سازمان های ذیربط پس از هماهنگی و تهیه گزارش ومعرفی مراجعین به سازمان ها باهمراه داشتن معرفی نامه رسمی (ثبت احوال _کمیته امداد _ بهزیستی و...)
 • مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی جهت پیگیری پرونده های ارجاعی از مقام محترم قضایی جهت تعیین تکلیف وضعیت آنها.
 • مراجعه به سازمان های بهزیستی ، کمیته امداد ، ثبت احوال ، جهت اخذ مدارک هویتی، تحت پوشش قرار دادن بیماران نیازمند و پیگیری محل اسکان و نیز پیگیری امور بیماران بلامکان و اخذ پذیرش جهت بیماران مزمن در مراکز نگهداری بیماران دائمی سازمان بهزیستی.
 • بازدید از منزل بیماران جهت تهیه گزارش مددکاری و بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و معیشتی بیمار.

شرح وظایف هفتگی واحد مددکاری

 • 1.      مراجعه به سازمان های خیریه جهت جذب کمک های مردمی وغیره ، معرفی افراد نیازمند به آنان
 • 2.      جلسه مشترک با ریاست مدیریت مسئولین بخش ها جهت بررسی مشکلات
 • 3.      اعزام بیماران به درب منزل که شامل بیماران ساکن در شهر کرمانشاه و شهرستان های اطراف واستان های هم جوار مانند (کردستان –ایلام و لرستان و...)        می باشد
 • 4       ارتباط و رایزنی با مددکاران محترم سایر مراکز درمانی جهت پیگیری وضعیت درمانی بیماران
 • 5.      هماهنگی با موسسه ایراک جهت تعیین وضعیت مالی بیماران اتباع خارجی.

شرح وظایف ماهانه واحد مددکاری

 1. 1.     -  تهیه آمار و گزارش تخفیفات مددکاری به معاونت محترم درمان
 2. 2.      - شرکت در جلسات متعدد در معاونت محترم درمان وسایر سازمان ها و ارگان ها
 3. 3.      - شرکت فعال در کارگاههای آموزشی برگزار شده در سایر شهرستان های استانها جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل مددکاری
 4. 4.      - انجام تحقیقات علمی با اساتید  مقالات هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز علمی وچاپ مقالات در مجلات معتبر علمی دانشگاه