.

بخش ICU  

رییس بخش: دکتر حمید حسینی جاوید ، متخصص بیهوشی

سر پرستار: حدیث فرامرزی، کارشناس ارشد پرستاری

تعریف  بخش:

بخش  ای سی یو این مرکز شامل 12 تخت  میباشد که هر تخت به طور جداگانه دارای مانیتورینگ، دستگاه تنفس مصنوعی، اکسیژن مرکزی، تشک مواج و ساکشن مرکزی می باشد و هر بیمار به طور لحظه ای و دائم تحت مانیتورینگ و کنترل از نظر قلبی ریوی و علائم حیاتی میباشد. در این بخش دستگاههای مجهزازجمله دستگاه الکتروشوک، تنفس مصنوعی، مانیتورینگ مرکزی، پمپ انفوزیون ، ( دستگاه عکسبرداری )رادیولوژی سیار، ترالی اورژانس و ... وجود دارد. با توجه به اینکه بیمارانی که دراین بخش تحت معالجه قرارمیگیرند بدحال بوده ونیاز به مراقبت های ویژه و پیشرفته دارند ازپرسنل مجرب وآموزش دیده استفاده می شود .بیمارانی که در این بخش تحت مراقبت قرار میگیرند بیشتر شامل بیماران  سکته مغزی و  کاهش سطح هوشیاری  میباشد. بیمار در هر شیفت توسط پزشک مقیم وپزشک معالج مربوطه ویزیت می شود.

مراقبتهایی که در ای سی یو انجام می شود

  اکثر بیمارانی که در ای سی یو بستری می شوند، قادر به حرکت نیستند و گاهی به علت فلج اندام حتی قادر به تکان دادن اندام های خود نیستند، این امر و بستری طولانی منجر به ایجاد زخم بستر روی بدن ایشان میشود که یکی از مشکلات شایع در این بیماران است. برای جلوگیری از زخم بستر در این بخش از تشک های مواج استفاده می شود، که با حرکت هوا در زیر بدن بیمار باعث ماساژ بدن می شود؛ تا از شیوع زخم بستر جلوگیری کند. همچنین پرسنل بخش هر دو ساعت یک بار بیمار را جا به جا کرده و در وضعیت های مختلف میخوابانند تا از بروز زخم بستر جلوگیری شود .اکثر بیماران بستری در این بخش به علت کاهش سطح هوشیاری و ناتوانی قادر به تغذیه نیستند. بنابراین لوله ای از طریق بینی این بیماران وارد معده می شود؛ تا تغذیه ایشان از این طریق صورت گیرد. مواد مغذی مثل چربی و پروتئینهای دارویی از طریق سرم به بیمار تزریق می شود. گاهی بیماران بستری در این بخش به علت کاهش سطح هوشیاری قادر به تنفس خود به خودی نیستند و یا تنفس مطلوبی ندارند. بنابراین پس از لوله گذاری، به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به این بیماران تنفس داده می شود. با بهبودی بیماری، بیمار از دستگاه تنفس مصنوعی جدا میشود، این لوله را نمی توان به مدت طولانی در راه هوایی بیمار نگه داشت؛ بنابراین پس از مدتی اگر بیمار قادر به جداشدن از دستگاه تنفس مصنوعی نباشد، لازم است با رضایت همراهان بیمار جهت بیمار تراکئوستومی انجام شود و از این طریق به بیمار تنفس داده شود. این کار در بیشتر مواقع باعث بهبود سریع تر بیمار شده و سریع تر می توان بیمار را از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کرد در صورت بهبودی بیمار، این سوراخ به طور خودبه خودی بسته می شود. با توجه به کاهش سطح ایمنی بیماران این بخش و به جهت پیشگیری از عفونت ملاقات با بیماران ای سی یو ممنوع می باشد.