آدرس  

     کرمانشاه  - میدان ایثار سابق ابتدای بلوار دولت آباد  مرکز آموزشی درمانی فارابی

    تلفن : 82160700       8264820        8261046

    نمابر  :     8264163

    ساعات کاری دستگاه :

     واحدهای اداری و پشتیبانی   از ساعت 8  صبح الی  14 بعد از ظهر غیر از ایام تعطیل .

     واحدهای آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه  ، طب فیزیک و توانبخشی و درمانگاهها  8 صبح الی 14 بعد از ظهر غیر از ایام تعطیل .

     بخش های  بستری  - اورژانس و واحد پذیرش به صورت  24 ساعت در کل ایام هفته .

 

پست الکترونیکی بیمارستان :    

                                                                www.hos_farabi@kums.ac.ir