ریاست بیمارستان                                  دکتر محمدی

  دکتر پیام محمدی                         

وضعیت استخدامی :

 دکتر محمدی متولد 1356 در کرمانشاه است که دوره دکترای عمومی خود را در سال 1381 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گذرانده و فارغ التحصیل رشته نورولوژی (مغز و اعصاب) در سال 1389 از دانشگاه جندی شاپور اهواز می باشد.                                                                                            

 تخصص : نورولوژی

 

 

 

آدرس پست الکترونیک :                                           hos_farabi@kums.ac.ir       

 

تلفن :                                                                  8264167    ( 0831 )

 

فکس :                                                               8264163    ( 0831 )