نام واحد:  فناوری اطلاعات

مسئول واحدلیلا خسروی :

شماره تماس: 38264512( 083)        

                    داخلی 275
   

شرح وظایف /خدمات ارائه کننده:

-         نظارت بر فعالیت های توسعه شبکه و سخت افزار  (کابل کشی ـ رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری)

 

-         تعاریف و تنظیمات سیستمی تعریف واحدهای جدید و تنظیمات آن ، تعریف نامهای کاربری و تنظیم حدود اختیارات

 

-         بروز نمودن  تعرفه های جدید برای کل خدمات مرکز با همکاری واحد درآمد و تنظیم کلیه بیمه های آن

 

-         پشتیبانی ازسیستم های عامل ‌،‌نصب و سایر تنظیمات آن  ، Backup گیری از اطلاعات مهم کاربران

 

-         نظارت به کارکرد صحیح نرم افزاری و سخت افزاری مجتمع

 

-         رفع اشکالات سخت افزاری داخل سایت ( تعویض قطعه ، ارتقاء سیستم ، اسمبل کردن سیستم جدید)

 

-         بررسی باگهای برنامه و گزارش به شرکت نرم افزاری طرف قرار داد

 

-         بررسی سخت افزار جدید بازار و درخواست برند مناسب سخت افزار مورد نیاز واحدها و سایت کامپیوتر

 

-         تهیه گزارشات درخواست شده از واحدهای ریاست ، مدیریت و سایر واحدها

 

-         شرکت در جلسات مختلف مرکز

 

-         آموزش مداوم به پرسنل مرکز  (HIS ، ویندوز ، کاربری شبکه )

 

-         بررسی سخت افزار و نظارت به ارسال آن جهت تعمیر به خارج از مرکز (هنگام خروج و ورود)

 

-         نظارت به کارکرد صحیح نرم افزاری و سخت افزاری بیمارستان

 

-         سرویس کامل کامپیوترهای مرکز

 

-         تحویل گرفتن نرم افزار های بروزرسانی  جدید از شرکت نرم افزاری طرف قرار داد  ، تست آن ، نظارت بر نصب آن روی کل کامپیوترهای شبکه و گزارش باگهای مختلف به شرکت و نظارت بر رفع آنها و آموزش قسمتهای جدید به کاربران سالانه.