رسالت مرکز آموزشی درمانی فارابی

مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه, بزرگترین  مرکز  تخصصی مرجع روان­پزشکی و  نورولوژی در غرب کشور  و مرکز اصلی در ارائه خدمات تشخیصی،  درمانی ،  آموزشی، تحقیقاتی و بازتوانی درزمینه  بیماریهای  مذکور در  استان  است . این خدمات  با تکیه بر دانش و تجربه اعضا محترم  هیئت علمی   و همت والا و ارزشمند پزشکان و پرسنل تلاشگر و متعهد  این مرکز به مراجعین  ارائه می گردد. افتخار این مرکز تلاش در جهت تعالی خدمات  موثر و متناسب با نیاز مراجعین می باشد.

چشم انداز

انتخاب اول هر بیمار در غرب کشور  و پیشرو و سرآمد در ارائه خدمات  روانپزشکی و نورولوژی در سطح کشور.