(( بسمه تعالی ))

 (( اسامی  پزشکان مرکز آموزشی درمانی فارابی   ))              

 

ردیف

 

نام پزشک

 

گروه

 

درجه علمی

 

1

آقای دکتر جلال شاکری

روانپزشکی

استاد

2

آقای دکترحبیب اله خزایی

روانپزشکی

استاد

3

خانم دکتر فائزه تاتاری

روانپزشکی

دانشیار

4

آقای دکتر عمران داوری نژاد

روانپزشکی

استادیار

5

آقای دکتر وحید فرنیا

روانپزشکی

دانشیار

7

خانم دکتر صنوبر گلشنی

روانپزشکی

همکار

آموزشی

8

آقای دکتر داریوش افشاری

نورولوژی

دانشیار

9

آقای دکتر پژمان یوسف شاهی

نورولوژی

متخصص

10

آقای دکتر وحید صالحی فر

نورولوژی

متخصص

11

آقای دکتر بهزاد جاسمی

نورولوژی

متخصص

12

آقای دکتر کیانوش محمد امینی

نورولوژی

متخصص

13

خانم دکتر فاطمه نمکیان

نورولوژی

متخصص

14

خانم دکتر لیلا افشار هزار خانی

نورولوژی

استادیار

15

خانم دکتر سهیلا صمدزاده

 

طب فیزیکی و توانبخشی

استادیار

16

آقای دکتر کامبیز خاموشیان

 

طب فیزیکی و توانبخشی

متخصص

17

خانم  دکتر صبیه جمشیدی راد

 

متخصص قلب و عروق(داخلی)

متخصص

18

آقای دکتر فریبرز ایمانی

 

رادیولوژی

متخصص

19

آقای دکتر آرمان سنجری

داروخانه

داروساز

20

آقای دکتر علیرضا احمدی

بیهوشی

متخصص

21

آقای دکتر عبدالحیمد جاوید

بیهوشی

متخصص

22

آقای دکتر محمد موسوی شوشتری

پزشک عمومی

دکترای

عمومی

   23 خانم دکتر صبا غلامعلی زاده
 پزشک عمومی
 دکترای عمومی

24

خانم دکتر مزگان عزتی

پزشک عمومی

دکترا

عمومی

25

آقای دکتر حمید حمدی

پزشک عمومی

دکترا

عمومی

26

آقای دکتر کریم زمان فر

پزشک عمومی

دکترا

عمومی

27

آقای دکتر محمود شیربندی

پزشک عمومی

دکترا

عمومی