توصیه به مراجعین محترم :

  1 -   ساعات ملاقات همه روزه از ساعت 14الی 16 می باشد.

 2-   حتی الامکان از استعمال دخانیات در داخل بیمارستان  خودداری شود .

 3 -  از آوردن اطفال زیر 12 سال در ایام ملاقات خودداری شود .

  4-