سرپرست کتابخانه : ابراهیم حشمتی
کارکنان واحد:
 
نام   –   نام خانوادگی
رشته شغلی  
رشته تحصیلی
فرزاد    چهری
کتابدار
لیسانس کتابداری
ابراهیم   حشمتی
کتابدار مسئول
مترجم زبان فرانسه
 
ساعت کار کتابخانه:
 ساعت 8صبح الی 14بعد از ظهر ( ساعات اداری) غیر از روزهای تعطیل
 
 مساحت کل کتابخانه :
شامل : بخش مخزن ، سالن مطالعه و اینترنت
 
تعداد کتابهای موجود :
 
تعداد کل کتابها 6910 جلد
 
تعداد عنوان فارسی 2000 جلد
تعداد عنوان لاتین 1200 جلد
 
1200 جلد کتاب روانشناسی
500 جلد کتاب جانبی
 
تعداد کتابهای مرجع :
تعداد کتاب فرهنگ :
تعداد اطلسها :
 
تعداد پایان نامه ها :
تعداد کل پایان نامه 138 جلد
 تعدا پایان نامه روانپزشکی 110 جلد
تعداد پایان نامه نورولوژی 28 جلد
 
اعضاء کتابخانه :
هیات علمی
رزیدنت های روانپزشکی و نورولوژی
دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
کارکنان بیمارستان
 
نشریات :
تعداد نشریات فارسی :
تعداد نشریات لاتین :
 
تجهیزات عرضه اطلاعات :
 
تعداد سی دی های آموزشی : 30 عدد
تعداد نوارهای ویدیویی
تعداد کامپیوترها : 3 عدد
 
تعداد افراد مراجعه کننده به طور متوسط روزانه 15 نفر
 
 بانکهای اطلاعاتی موجود :
نرم افزار کتابخانه ای پارس آذر ( سرچ کامپیوتری موجودی کتاب )
 
تعداد منابع اطلاعاتی الکترونیکی
تعداد کل منابع اطلاعاتی ( چاپی ، الکترونیکی و ...... )