نقشه سایت

صفحه اصلی

International Patients Unit

Introduction

Training on the arrival of patients

price list

contact us

بیماران بین الملل

معرفی بیمارستان

آموزش به بیماران

لیست قیمتها

بخش های بستری

مغز و اعصاب

بخش های روانپزشکی

I C U

درباره بیمارستان

تاریخچه

ریاست

مدیریت

رسالت بیمارستان

مدیریت خدمات پرستاری

عملکرد خدمات پرستاری

مقررات بخش های بستری

مقررات بخش I C U

مقررات بخش نورولوژی

مقررات بخش اورژانس

مقررات بخش های روانپزشکی

واحد بهداشت مرکز

واحد کنترل عفونت

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت حرفه ای

کمیته های بیمارستان

واحد فناوری اطلاعات

واحد بهبود کیفیت

پاراکلینیک

آزمایشگاه

تصویربرداری

داروخانه

فیزیوتراپی

کاردرمانی

گفتار درمانی

نوارعصب

نوارمغز

شوک (ECT )

درمانگاه ها

درمانگاه روانپزشکی

درمانگاه مغز و اعصاب

درمانگاه قلب و عروق

مشاوره روانشناسی

درمانگاه متادون

کادر پزشکی

گروههای پزشکی

اعضاء هیئت علمی مرکز

آموزش بیماران

راهنمای بیماران

توصیه به مراجعین محترم

منشور حقوقی بیماران

نشانی ، تلفن ها و راهنمای بخش ها

روند پذیرش بیماران

بیمه های طرف قرار داد

خدمات مدد کاری

خدمات روانشناسی

کلنیک و مرکز تحقیقات خواب

واحد آموزش و پژوهش

طرح دوره جهت کارآموزان بخش روانپزشکی

مرکز تحقیقات سو ء مصرف مواد

آموزش ضمن خدمت

مقالات و پایان نامه ها

کتابخانه مرکز

درباره کتابخانه

پایگاه عرضه اطلاعات

خواندنیها

انجمن های علمی

لینک های مفید

تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات

بخشنامه ها

بخشنامه

نقشه سایت