نام واحد: مددکاری

مسول واحد:  پویان احمدی ( کارشناس ارشد مددکاری)

پرسنل واحد:  فریبا سردیارانی

شرح وظایف روزانه واحد مددکاری

8– 9 : بازدید روزانه از تمامی بخش های بستری و مصاحبه با خانواده و شناسایی بیماران و مراجعین دارای مشکل ( فاقد مدرک شناسایی

- فاقد تمکن مالی - بلا مکان بلا صاحب) و همکاری با تیم درمان و حضور فعال درجلسات درمانی و تشخیصی بیماران با حضور اساتید

 هیئت علمی و متخصصین و سایر اعضا تیم درمان

9_ 10 : ارجاع بیماران فوق به ادارات و سازمان های ذیربط پس از هماهنگی و تهیه گزارش ومعرفی مراجعین به سازمان ها با

همراه داشتن معرفی نامه رسمی (ثبت احوال _کمیته امداد _ بهزیستی و...)

10_11 : مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی جهت پیگیری پرونده های ارجاعی از مقام محترم قضایی جهت تعیین تکلیف وضعیت آنها.

11 _ 12 : مراجعه به سازمان های بهزیستی ، کمیته امداد ، ثبت احوال ، جهت اخذ مدارک هویتی، تحت پوشش قرار دادن بیماران نیازمند و

 پیگیری محل اسکان و نیز پیگیری امور بیماران بلامکان و اخذ پذیرش جهت بیماران مزمن در مراکز نگهداری بیماران دائمی سازمان بهزیستی.

12.30 _ 14 :بازدید از منزل بیماران جهت تهیه گزارش مددکاری و بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و معیشتی بیمار.

شرح وظایف هفتگی واحد مددکاری

1.      - مراجعه به سازمان های خیریه جهت جذب کمک های مردمی وغیره ، معرفی افراد نیازمند به آنان

2.      - جلسه مشترک با ریاست مدیریت مسئولین بخش ها جهت بررسی مشکلات

3.      - اعزام بیماران به درب منزل که شامل بیماران ساکن در شهر کرمانشاه و شهرستان های اطراف واستان های هم جوار مانند (کردستان –ایلام و لرستان و...)        می باشد

4.      - ارتباط و رایزنی با مددکاران محترم سایر مراکز درمانی جهت پیگیری وضعیت درمانی بیماران

5.     -  هماهنگی با موسسه ایراک جهت تعیین وضعیت مالی بیماران اتباع خارجی.

شرح وظایف ماهانه واحد مددکاری

1.     -  تهیه آمار و گزارش تخفیفات مددکاری به معاونت محترم درمان

2.      - شرکت در جلسات متعدد در معاونت محترم درمان وسایر سازمان ها و ارگان ها

3.      - شرکت فعال در کارگاههای آموزشی برگزار شده در سایر شهرستان های استانها جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل مددکاری

4.      - انجام تحقیقات علمی با اساتید  مقالات هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز علمی وچاپ مقالات در مجلات معتبر علمی دانشگاه