واحد روانشناسی بالینی

Clinical Psychology Unit

 

 

             مسئول واحد : دکتر خیر اله صادقی

 

 

 

v      کارکنان واحد

 

v      نحوه پذیرش مراجعین

 

v      انواع روشهای روان درمانی

 

v      انواع شیوه های ارزیابی روانشناختی

 

 

 

                 کارکنان واحد روانشناسی

                

  ____________________                

درجه علمی                       رشته تحصیلی                   تعداد       

1

دکتری

وانشناسی بالینی

1

2

دکتری

مشاوره روانشناسی

1

3

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

2

4

کارشناسی ارشد

روان سنجی

1

5

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

1

6

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

1

7

کارشناسی ارشد

روانشناسی استثنایی

1

8

کارشناسی

روانشناسی بالینی

11

9

کارشناسی

روانشناسی استثنایی

1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    نحوه پذیرش مراجعین

                              _______________________                       

 

                بیماران سرپایی

 

                بیماران بستری  

 

                                    انواع و روشهای روان درمانی

                               _____________________                                   

 

                     

 

    الف :  روان درمانی فردی

 

جلسات روان درمانی فردی معمولاً‌ برای درمانجویانی که از بیماریها و مشکلات روانشناختی خفیف‏تر (مسایل نوروتیک) رنج می‏برند برگزار می‏شود. اضطراب، افسردگی، وسواس فکری و عملی، فوبیها، بیماریهای روان تنی، برخی  اختلالات سوماتوفرم و مسائل ارتباطی و بین فردی بیشترین مشکلاتی است که درمانجویان به خاطر آن تحت روان درمانی قرار می‏گیرند.

________________________________________________________________

 

     ب :خانواده درمانی

جلسات خانواده درمانی به منظور حل تعارضها و کشمکش های خانوادگی، اصلاح و بهبود روابط بین فردی در خانواده، بهبود مهارتهای زندگی زناشویی و آموزشهای لازم به خانواده برای مراجعینی که مشکل آنها مسائل زناشویی و خانوادگی است تشکیل می‏شود. علاوه بر این جلسات مشاوره خانوادگی برای خانواده‏های بیماران بستری شده نیز برگزار شود که اهداف مختلفی را در پی دارد. از جمله کمک به ایجاد جوی آرام و کم فشار برای بیمار در محیط خانه، آموزشهای لازم به خانواده،  شناساندن عوامل عود بیماری، توصیه‏های لازم برای پیگیری درمان، آشنا ساختن خانواده‏ها با علائم اولیه عود بیماری ، آشناساختن خانواده‏ها با پیامدهای فردی و اجتماعی و ناتوانیهای حاصل از بیماری روانی، آموزش  مهارتهای ارتباطی و مقابله‏ای و ….

_______________________________________

        ج گروه درمانی

 

 

 

__________________________________________________

    شیوه‏های روان درمانی مورد استفاده عبارتند از :

           رفتار درمانی     

            شناخت درمانی

           درمانهای شناختی  رفتاری

           روان درمانی حمایتی

           روان درمانی بین فردی

 

 

 

                          انواع شیوه های ارزیابی روانشناختی

                           ___________________________

 

شیوه‏های گوناگون ارزیابی روانشناختی برای طیف وسیعی از مراجعین در این واحد انجام می‏شود. بیماران پذیرش شده ممکن است خود ارجاع باشند یا اینکه به درخواست پزشکان داخل یا خارج از بیمارستان به این واحد مراجعه کرده باشند . بعلاوه بخش قابل توجهی از افرادی که در این واحد مورد ارزیابی روانشناختی قرار می‏گیرند بیماران یا افراد مشکل داری هستند که از مراکز قانونی یا سازمانهای دیگر نظیر حوزه نظام وظیفه، اداره پزشکی قانونی، زندان، سازمان بهزیستی و امثال آن به این بیمارستان ارجاع شده‏اند.

________________________________________________________________

     الف :مصاحبه تشخیصی و معاینه وضعیت روانی (MSE)

      ب :سنجش هوش، استعداد و قابلیتهای ذهنی و شناختی با استفاده از آزمونهای زیر :

·         مقیاس هوش و کسلر برای کودکان پیش دبستانی (WPIS)

·         مقیاس هوشی و کسلر کودکان (WISC-R)

·         مقیاس هوشی کسلر بزرگسالان(WAIS-R)

·         مقیاس هوشی ریون بزرگسالان

·         مقیاس هوشی ریون خردسالان

·         آزمون مکعبهای کهسن

·         آزمون مازهای پرتئوس

·         آزمون آدمک کودیناف

 ج :ارزیابی شخصیت و سایکوپاتولوژی با استفاده از آزمون های عینی شخصیت از     جمله :

·         آزمون MMPI وMMPI-2

·         آزمون MCMI-2

·         آزمون Scl90-R

د :ارزیابی شخصیت و سایکوپاتولوژی با استفاده از آزمونهای فرافکن از جمله : 

·         آزمون روشاخ

·         آزمون TAT

·         آزمون CAT

·         آزمون HTP

 

ه :ارزیابی سایکوپاتولوژی با استفاده از پرسشنامه‏های خودسنجی و ابزارهای اختصاصی و کوتاه از قبیل :

  • و :سنجش اعمال شناختی و مغزی و ارزیابی نوروپسیکولوژیک با استفاده از ابزارهای زیر:‌

·                            مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان (WAIS)

·         مقیاس هوشی و کسلر کودکان (Wisc-R)

·         پرسشنامه MMSE

·         آزمون حافظه و کسلر (WMS)

·         آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت

·         آزمون ویگوتسکی