نمایش جزییات بخشنامه

مقررات

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۱


   
 sقانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
 sقانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 sقانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی 
 sقانون نحوه تشکیل هیات امنا دانشگاه ها 
 sقانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
 sقانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (با آخرین اصلاحات) 
 sقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
 sقانون مدیریت خدمات کشوری 
 sقانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری 
 sقانون و آئین نامه رسیدگی به به تخلفات اداری 
 sقانون وآیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور 
 sقانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
 sقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی 
 sقانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346/4/22 
 sقانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن 
 sقانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 
 sقانون و آیین نامه اجازه تاسیس مطب 
 s قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب 
 sقانون تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی 
 sقانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 
 sقانون و آیین نامه حمایت قضایی از کارکنان دولت 
 sقانون حمایت از خانواده 
 sقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
 sقانون برگزاری مناقصات 
 sقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360و اصلاحات بعدی( 1375 و 1387آخرین اصلاحات: 17/4/1387) 
 sقانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 
 sقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
 sقانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف 
 sقانون و آیین نامه کارشناسان رسمی دادگستری 
 sقانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 
 Sقانون اصلاح مالیات بر ارث 
 sقانون مالیاتهای مستقیم 
 sقانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 
 sقانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران 
 s قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضروری 1365 
 sقانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 
 sقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 
 sقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 sفانون مجازات اسلامی 
 sقانون مسئولیت مدنی 
  قانون آیین دادرسی مدنی 
 sقانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 
 sقانون چک 
 sقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
 sقانون اساسی 
 sقانون بودجه سال 1390 
 sقانون بودجه سال 1391 
 sقانون بودجه سال 1392 
 sقانون بودجه سال 1393 
 Sقانون بودجه سال 1394 
 sضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور 1394 
 sقانون کار 
 sقانون تامین اجتماعی 
 sقانون آیین دادرسی کیفری 
 sقانون شورای حل اختلاف 
 sقانون مدنی 
 sقانون تجارت 
 sقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مجلس شورای اسلامی 

 

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.