khab

 

واحد تحقیقات و کلینیک خواب :

 

مرکز تحقیقات  اختلالات خواب یکی از محدود مراکز مجهز و پیشرفته تشخیصی ، درمانی و تحقیقاتی اختلالات خواب در ایران می باشد  که در غرب ایران و در بیمارستان فارابی کرمانشاه قرار گرفته است .این مرکز مجهز به تجهیزات مدرن  برای تشخیص و ارزیابی انواع اختلالات خواب شامل پلی سومنو گرافی و اکتیگرافی می باشد  افراد مبتلا به اختلالاتی از قبیل بی خوابی  پرخوابی- نارکولپسی  اختلال وقفه تنفسی حین خواب  اختلالات حرکتی در حین خواب  اختلالت ریتم شبانه روزی خواب بیداری  تشنج حین خواب  راه رفتن در خواب  اختلال وحشت خواب  کابوس شبانه و انواع دیگر اختلالات خواب می توانند جهت ارزیابی دقیق  تشخیصی و درمان به این مرکز مراجعه نمایند .