برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه روانپزشکی (صبح)
شنبه دکتر جلال شاکری
یکشنبه دکتر عمران داوری نژاد
دوشنبه دکتر فائزه تاتاری
سه شنبه دکتر وحید فرنیا
چهارشنبه دکتر عمران داوری نژاد
پنج شنبه

 

 

دکتر صنوبر گلشنی

 

درمانگاه روانپزشکی در شیفت صبح  ساعت 8 تا 12  فعال بوده و خدمات لازم را به بیماران سرپایی و بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند عرضه می کند .

در شیفت عصر از ساعت 15 لغایت 20 فعال می باشد و دکتر عمران داوری نژاد همه روزه بجز چهارشنبه و پنج شنبه حضور دارند.

دکتر علیرضا ابراهیمی و دکتر سارا حجتی تبار همه روزه بجز پنج شنبه ها در درمانگاه روانپزشکی عصر حضور دارند


مراحل پذیرش بیماران سرپایی

__________________________

 

1- مراجعه بیمار به پذیرش درمانگاه و پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد وضعیت بیمار، سابقه قبلی و تحت درمان

2- تهیه پرونده برای بیماران جدید

3- مراجعه به بایگانی و استخراج پرونده برای بیماران سابقه دار

4- ارجاع بیمار به روانشناس بالینی جهت انجام مصاحبه تشخیصی

5- ارجاع بیمار به روانپزشک جهت تشخیص اولیه و تجویز دارو

 

مراحل پذیرش  بیماران بستری

_________________________


1- مراجعه بیمار به پذیرش درمانگاه و پاسخ دادن به سئوالاتی در مورد وضعیت بیمار، سابقه قبلی و تحت درمان

2- تهیه پرونده برای بیماران جدید

3-مراجعه به بایگانی و استخراج پرونده برای بیماران سابقه دار

4- ارجاع بیمار به روانشناس بالینی جهت انجام مصاحبه تشخیصی

5- ارجاع بیمار به واحد حسابرسی ، بیمه و مددکاری   و طی مراحل پرداخت هزینه درمان

 6- گرفتن رضایت نامه از همراه بیمار