برنامه هفتگی در مانگاه مغز و اعصاب(صبح)

شنبه

دکتروحید صالحی فر

یکشنبه

دکترداریوش افشاری

دوشنبه

دکتر فاطمه نمکیان

سه شنبه

دکتر بهزاد جاسمی

چهارشنه

دکتر لیلا افشار هزارخانی

پنج شنبه

دکتر کیانوش امینی

  

در شیفت صبح از ساعت 8 لغایت 12 پزشکان متخصص مغز و اعصاب جهت ویزیت بیماران سرپایی حضور دارند

در شیفت عصر از ساعت 15 لغایت 20 دکتر لیلا افشار هزارخانی همه روزه بجز دوشنبه و پنج شنبه حضور دارند.