روانشناس مسئول مشاوره

یکی  از کارشناسان روانشناسی مرکز

نوع خدمت

ارائه خدمات روانشناختی شامل ارزیابی، تشخیص و اجرای مشاوره و درمان‌های غیر دارویی ،انجام تست شخصیت و تست هوش

نحوه پذیرش

دریافت معرفی نامه از یکی از روانپزشکان این مرکز و یا سایر مراکز ،  مراجعه به واحد روانشناسی

ساعت کار

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 و پنجشنبه 8 تا 13

تلفن تماس : 38260700

داخلی:231 و 278