نام درمانگاه صبح و عصر: قلب

نام پزشک: دکتر صبیه جمشیدی راد ، متخصص قلب و عروق

 برنامه ویزیت:       صبح ها  :  دوشنبه و چهارشنبه

                          عصرها  :   شنبه دوشنبه وچهارشنبه

انجام اکوکاردیوگرافی توسط دکتر جمشیدی

نوبت دهی: همان روز ویزیت انجام میشود

ساعت ویزیت:صبح 9 تا 12 

                      عصر :15 تا20