بخش پایگاه عرضه اطلاعات مرکز آموزشی درمانی فارابی به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده محققین ، اساتید، و دانشجویان ایجاد شده. که دارای امکانات زیر می‌باشد:
الف) دسترسی به اینترنت که تنها برای جستجو در سایتهای علمی مجاز است.
ب) امکانات نرم افزاری (سی دی های آموزشی و تحقیقاتی) در زمینه تخصصهای مرکز شامل روانپزشکی، نورولوژی،
ج) دسترسی به پایگاه اطلاعاتی به صورت Online موجود در digital library(http://inlm.org)
 
ساعت کاری: از 8 صبح الی 14 بعدازظهر
تعداد کل پرسنل: 2 نفر
تجهیزات: ـ 7 دستگاه کامپیوتر (ارتقاء تا 15 دستگاه پیش بینی شده است)
 ـ پرینتر 2 دستگاه
 
 
مقطع
مدت زمان استفاده
هزینه چاپ
اعضاء‌هیئت علمی
بسته به نیاز در طول هفته
به صورت رایگان
دانشجویان دستیاری و کارشناسی ارشد
بسته به نیاز در طول هفته
 
دانشجویان پزشکی
بسته به نیاز در طول هفته
 
دانشجویان کارشناسی
بسته به نیاز در طول هفته
 
دانشجویان کاردانی
بسته به نیاز در طول هفته
 
پرسنل مرکز
بسته به نیاز در طول هفته