معرفی

تاریخچه

     کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال 1366 در محوطه بیمارستان فارابی ، بعد از چندین تغییر مکان ، در فضایی به وسعت 300متر مربع تاسیس گردید که در زمینه توسعه فضای کتابخانه با  دانشگاه و مسئولین مرکز هماهنگی لازم صورت گرفته است ، کتابخانه شامل بخش های امانت، مجموعه سازی و سازماندهی، مرجع و مجلات، اطلاع رسانی و اینترنت و تامین منابع الکترونیکی، کپی مقالات و کارگاههای آموزشی  دوره ای ، می باشد. 

پرسنل کتابخانه :

1-      مسئول کتابخانه : محمد ابراهیم حشمتی

2-      فهرست نویسی : فرزاد چهری

3-      بخش امانت :    ابتهاج نوروزی

رسالت کتابخانه مرکز فارابی

     تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرکز در جهت ارتقاء سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز بیمارستان است.  

هدف و وظایف کتابخانه مرکز فارابی  

- کتابخانه مرکز فارابی و کتابداران آن در تلاشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند

- پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

- شناسایی نیازهای مرکز آموزشی و فراهم کردن امکانات ، تأمین نیاز ها

- مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای مرکز

- همگام نمودن منابع و خدمات با نیازهای مرکز

- فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان مرکز به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی

- نظارت و هماهنگی در تهیه منابع اطلاعاتی برای کتابخانه

- شرکت در کلا س های آموزشی کتابخانه مرکزی در جهت بروز بودن مداوم کتابداران مرکز فارابی

- ارائه خدمات مشاوره در زمینه خرید کتاب برای بخش های مختلف مرکز

خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف

- بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق نیاز سنجی گروههای  آموزشی

- تأمین و تقویت مناسب ترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز مرکز

- تأمین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضاء از کتابخانه ها

- سفارش، خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی و ارائه درخواست ها به کتابخانه مرکزی

- برگزاری کارگاههای آموزشی دوره ای به منظور استفاده بهینه  اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه

- وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه

- تلاش جهت تأمین و تهیه نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه


قوانین و مقررات

هدف:

کتابخانه مرکز فارابی واحدی است زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه که پیشنهاد خرید منابع مورد نیاز خود را به کتابخانه مرکزی ارائه می‌دهد

‍وظایف کتابخانه مرکز فارابی

1. نظارت، بر خرید منابع مورد نیاز کتابخانه
2.
سفارش و خریداری منابع مورد نیاز

3. انجام امور فنی و خدمات فهرستنویسی مواد آموزشی
4. پیشنهاد سفارش و تهیه وسائل تجهیزات کتابخانه‌
5.  قبول کتب اهدایی به کتابخانه‌ در صورت بروز بودن و جدید بودن کتب
6. شرکت در کلاس های آموزشی جهت بازآموزی کارکنان کتابخانه‌

7. حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
8. امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه

9. نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
10. صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء
11. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی
12. تهیه لوازم دفتری و مواد مصرفی
13. رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن.
14. انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه مرکزی.


آئین نامه استفاده از کتابخانه و امانت کتاب

کتابخانه مرکز فارابی با توجه به مقررات و ضوابط زیر نسبت به خدمات کتابخانه اقدام می‌نمایند.
کلیه کارکنان اداری، آموزشی و فنی و دانشجویان می‌توانند طی فرم رسمی کتابخانه از طرف واحد کارگزینی و دانشجویان از طرف مسئول آموزش ، جهت عضویت در کتابخانه‌ ، معرفی شوند.
ساعت کار کتابخانه از ساعت 8 صبح الی 14 و بعد از ظهر روزهای زوج الی 19 می باشد ( در صورت تامین نیروی کتابدار روزهای فرد نیز اضافه خواهد شد ).
ارائه یک قطعه عکس به کتابخانه جهت صدور کارت عضوت ضروری است.
دانشجویان برای استفاده از کتاب در کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجویی خود هستند و جهت بیرون بردن کتاب کارت دانشجویی فرد ، تا برگشت کتاب در گرو کتابخانه خواهد بود.

 افرادی که عضو دانشگاه نیستند تنها با معرفی کتبی رئیس بیمارستان و روسای بخش های آموزشی مرکز می‌توانند از کتابخانه استفاده نمایند (معرف شخصاً ضامن و مسئول کتابهائی است که شخص معرفی شده به امانت می‌گیرد).
هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه بهر عنوان (فارغ التحصیل شدن، شروع، تعطیلات تابستانی اشتغال، مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش با دانشگاه قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است.
پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت باطل می‌گردد.
اعضاء هیئت علمی می‌باید چند روز قبل از شروع ترم کتابهای مرجع ـ رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمایند تا بخش امانت کتاب نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آنها در بخش رزرو اقدام نماید.
مجلات و روزنامه‌ها و کتابهای مرجع (دائره‌المعارف، فرهنگها، دانش بشر) تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی‌شود.
دانشجویان و کارکنان اداری حداکثر 3 جلد کتاب و استادان دانشگاه و کارشناسان حداکثر 5 جلد کتاب می‌توانند به امانت بگیرند.
مدت امانت کتاب 15 روز است و پس از پایان یافتن آن عضو می‌تواند به بخش امانت مراجعه و تقاضای تمدید نماید. بخش امانت در قبول یا رد تقاضای تمدید مختار است.
چنانچه امانت گیرنده کتاب تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر یک هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 5 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال باطل خواهد شد.
کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.
مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست.
هر عضو که کتابی را مفقود و یا صدمه‌ای به آن وارد آورد مؤظف است که عین کتاب را فراهم نماید. پرداخت خسارت نقدی پذیرفته نمی‌شود.

 کارکنان کتابخانه در حفظ و نگهداری مجموعه کتابخانه لازم است کمال همکاری و مراقبت را داشته باشد.

 

 

آیین نامه وجین کتابخانه

وجین جریان معکوس گزینش مواد است و باید با همان ظرافت ها و حساسیت ها بدان نگریسته شود. در وجین به دنبال منابع زاید و بدون استفاده بوده تا از مجموعه خارج شده و فضای لازم برای رشد مجموعه فراهم گردد. با توجه به اهمیت موضوع، لازم است معیارهای علمی برای این کار در نظر گرفته شود.


تعریف وجین:
وجین فرایندی است که از طریق آن کتاب های زاید و یا بی استفاده و یا لوح های فشرده غیر قابل استقاده از مجموعه خارج و به انبار منتقل می گردد. به این وسیله از انباشته شدن منابع زاید و بی استفاده جلوگیری نموده، فضای لازم برای منابع جدید و رشد مجموعه فراهم می گردد
.


معیارها و ضوابط وجین کتابها:

1.وضع ظاهری: کتاب های مندرس را می توان از مجموعه خارج کرد. اما در صورتی که از کتاب های پر مراجعه باشند باید با نسخه های جدید جایگزین شوند.
2.  نسخه تکراری: این مورد مربوط به کتابهایی است که بنا به شرایط و موقعیت زمانی از عناوین پر مراجعه بوده، اما در شرایط فعلی اهمیت موضوعی خود را از دست داده‌اند و یک یا دو نسخه از آن کفایت میکند.
3. ویرایش های کهنه تر و منسوخ: این معیار بیشتر در خصوص کتابهای علمی صدق می کند که ویرایش قدیمی با ورود ویرایش جدیدتر منسوخ می گردد.
4. محتوای قدیمی و کم ارزش: بعضی از کتابهای علمی (همچون کتب کامپیوتری) به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهند و پس از مدتی منسوخ می گردند.
5.  میزان استفاده: با بررسی تعداد دفعات استفاده یا به امانت رفتن یک کتاب می‌توان دریافت که چه کتابهایی بسیار کم استفاده و یا بی‌استفاده‌اند (قابل ذکر است که این کتب نیز به علت اشغال فضای کتابخانه وجین می‌گردند، کتب ارزشمند از معیار فوق خارج است(.


معیارها و ضوابط وجین لوح های فشرده:

1- لوح های فشرده مخدوش : لوحهای فشرده مخدوش را که در حین اجرا دچار مشکل می شونــــد را می¬توان پس از بازدید و اطمینان از نقص ، از مجموعه خارج نمود و به جای آن نسخه جدید تهیه نمود.
2- ویرایش های کهنه و منسوخ : در برخی لوح های فشرده علمی و آموزشی ممکن است مطالب کهنه شده باشد و اعتبار و مقبولیت خود را از دست داده باشد، که در این موارد لوح های فشرده مرتبط با آن از مجموعه خارج می گردد.
3- نسخ های تکراری : در صورت وجود نسخه های زیاد از یک عنوان لوح فشرده می توان آنها را وجین نمود.
4- میزان استفاده : چنانچه میزان استفاده و امانت لوح های فشرده ای بسیار کم و یا بی استفــــاده باشد می توان آنها را وجین نمود.
5- ویروسی بودن: در صورتی که برخی از لوح های فشرده ویروسی باشند و سبب آسیب رسیدن به رایانه¬های کاربران گردند،‌ می توان آنها را از مجموعه خارج نمود.

 

تماس با مسئول کتابخانه

hesh

تماس با سرپرست کتابخانه مرکز فارابی

محمد ابراهیم حشمتی

تلفن: 38273581

آدرس ایمیل : legende.m@gmail.com

بخش فهرستنویسی و آماده سازی کتب فارسی و لاتین

بخش فهرست نویسی :

     فهرست نویسی و آماه سازی مجموعه کتابهای چاپی فارسی – انگلیسی بر عهده این بخش میباشد. ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتابها به نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه ، در این  بخش صورت میگیرد.

فهرستنویسی کتابها در این بخش مطابق ویرایش دوم انگلوامریکن (AACR II) و بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LCC) و همچنین بر اساس رده بندی (NLM) و نیز استفاده از گسترشهای رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد.

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابها در این بخش عبارتست از :

- وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا

- وب سایت کتابخانه بریتانیا

-Louctor plus     

- سرعنوان های موضوعی پزشکی فارسی

 Mesh -سرعنوانهای موضوعی پزشکی لاتین  

وب سایت کتابخانه ملی پزشکی آمریکا -

- فهرست مستند اسامی و مشاهیر مولفان

- گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

National  union catalogue -

 

بخش امانت کتاب (گردش کتاب(

     این بخش که یکی از مهم ترین بخش های کتابخانه می باشد. با داشتن 8300 هزار نسخه کتاب ( 6000 نسخه فارسی  و 3300 نسخه لاتین ) در مساحتی به متراژ 300  متر مربع  در دو نوبت کاری از ساعت  8 صبح الی 7 شب ( روزهای زوج هفته، روزهای فرد از ساعت  8 صبح الی 2 بعد از ظهر ) مشغول به فعالیت وارائه خدمات می باشد. تعداد پرسنل شاغل در این بخش 2 نفر بوده و هرگونه مشاوره و همکاری در زمینه جستجوی کتاب های چاپی و الکترونیکی دراین بخش انجام می گیرد.      

اهم خدمات وفعالیت های بخش امانت:

1.       امانت و عودت کتاب

2.       ورود وثبت اطلاعات کلیه اعضاء جهت صدور کارت

3.       فایل نمودن کتاب های برگشتی و بررسی آن ها

4.       انتخاب کتاب های قدیمی و ویرایش گذشته جهت وجین

5.       راهنمایی مراجعین جهت استفاده ازنرم افزار جامع کتابخانه

6.       قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در قفسه ها به لحاظ میزان مفقودی و جابجائی کتاب ها

7.       دریافت پیشنهادات وانتقادات مراجعین درباره ی نحوه ارائه خدمات و به کارگیری آن ها در جهت بهبود کیفیت خدمات

8.       ورود و ثبت اطلاعات کلیه اعضاء جهت صدور کارت

شرایط عضویت در کتابخانه:

     برای عضویت دانشجویان، ارائه اصل کارت دانشجویی الزامی است و برای عضویت کارکنان ( اعم از رسمی، پیمانی، طرحی ) و اعضای محترم هیأت علمی،  یک قطعه عکس و هم چنین تکمیل فرم عضویت مورد نیاز می باشد.

قوانین و مقررات کتابخانه:

      در این بخش به هر عضوی به تعداد 4 نسخه کتاب به مدت 15 روز، امانت داده می شود، اعضا  موظف هستند که در تاریخ مقرر کتاب های امانتی را عودت نمایند. درغیر اینصورت به ازای هر روز تأخیر، مبلغ 50 تومان جریمه خواهند شد. 

نحوه ی جستجوی منابع کتابخانه:

      در این بخش جستجوی تمامی منابع از طریق برنامه پارس آذرخش با استفاده از2 دستگاه  کامپیوتر انجام می گردد، به این صورت که مراجعین محترم، پشت دستگاههای کامپیوتر نشسته و با ورود به برنامه جامع کتابخانه، روی گزینه جستجو رفته، و کتاب های مورد نیاز خود را به طرق مختلف مانند نام نویسنده، نام ناشر، عنوان کتاب، شماره ثبت وتاریخ انتشار جستجو می نمایند.

 

بخش مرجع

    یکی از مهمترین بخشهای هر کتابخانه بخش مرجع است که محل نگهداری منابع مرجع می باشد.مرجع شامل کتاب یا دیگر مواد کتابخانه ای هستند که تنها برای یافتن اطلاعات معین و محدودی تهیه و تنظیم شده اند نه برای خواندن تمام کتاب. این بخش به صورت قفسه نیمه باز اداره شده و منابع موجود در آن امانت داده نمیشوند .

منابع موجود در بخش مرجع:

عمده منابع موجود در این بخش عبارتند از:

1- فرهنگ یا واژه‌نامه‌ عمومی و تخصصی: سیاهه و صورتی است عموما الفبایی از لغات یک زبان به انضمام اطلاعات لازم برای هر یک از آن لغات (شامل تلفظ، ریشه، معنا، مترادفات و ...) یا معادل آن به زبانی دیگر.

2- دانشنامه یا دایرةالمعارف‌ عمومی و تخصصی: دایرة المعارف، اثری است که حاوی اطلاعات به صورت مقاله در باره تمام معارف بشری باشد. مطالب و موضوعات در دایرة المعارف معمولاً بر حسب الفبا تنظیم می شود.

3-دستور‌نامه‌: این لفظ، که گاه دستنامه نیز خوانده می‌شود به‌ معنای دستورالعمل، دستور کار، یا برنامه کار است و در اصطلاح به کتاب فشرده‌ای اطلاق می‌شود که نکات اصلی موضوعی خاص را مورد بحث قرار می‌دهد.

4-راهنما: این لفظ به متنی اطلاق میشود که شخص را از امور معینی آگاه کند. انسان، سازمانها و خدمات موجود در جامعه موضوع راهنماها را تشکیل می دهند.

5-کتابشناسی(Bibliography): سیاهه یا صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی است که به روشی خاص تنظیم شده باشد بی آنکه مجموعه کتابخانه خاصی مورد نظر باشد.

6-فهرست(Catalog): سیاهه ای از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی مجموعه یک یا چند کتابخانه و نوعی کتابشناسی است در حالیکه کتابشناسی، مجموعه کتابخانه خاصی نیست.

7-سرگذشتنامه:به اثری ‌گویند که حاوی شرح زندگی افراد باشد. در زبان فارسی به آن زندگینامه، شرح حال، و بیوگرافی نیز می‌گویند.

8-اطلس:  این نام به مجموعه‌ای از نقشه‌های جغرافیایی اطلاق می‌شود که در اندازه و طرح شبیه و در مقیاس متفاوتند. تهیه نقشه و اطلس به ثبت پدیده‌های جغرافیایی محدود نمانده و انواع اطلس از جمله اطلس معادن، درختان، بیماریها، اطلس‌های تاریخی و فرهنگی و ... پدید آمده است. لازم به یادآوری است که پایگاه Primal Pictures  زیر مجموعه  Ovidشامل اطلسها، تصاویر، فیلم و انیمیشن های آناتومی و فیزیولوژی انسانی در پورتال کتابخانه مرکزی در دسترس می باشد.

خدمات:

1- پاسخگویی به سوالات مراجعان

- 2کمک به مراجعان در یافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش

3- آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع

4-  ارائه خدمات ارجاعی به سایر کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در صورتی که منابع مورد نیاز در کتابخانه موجود نباشد.

5-  شناسایی منابع مرجع و پیشنهاد برای خرید آنها

6- وجین منابع در صورت لزوم

بخش  اینترنت و نشریات

     بخش نشریات در بخش اینترنت واقع گردیده است که با  فراهم آوری مجموعه غنی از نشریات لاتین  و فارسی بصورت «آنلاین و اکترونیکی ، به کاربران ارائه می نماید.

     اهم فعالیت های بخش نشریات

1- سفارش نشریات لاتین گروههای آموزشی در ابتدای هر سال میلادی

2- پاسخگویی به پرسش های کاربران و راهنمایی آنان جهت جستجو و استفاده از منابع

3-  فتوکپی از مقالات مجلات چاپی

4- پی گیری دریافت نشریات از کتابخانه مرکزی

5- راهنمایی مراجعان در بازیابی و دانلود مقالات در کتابخانه دیجیتال حنان

مقررات استفاده از پایان نامه ها

همه کاربران عضویت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( اعم از دانشجو، اعضاء هیات علمی ، کارمندان و ...) می توانند از پایان نامه های موجود در کتابخانه استفاده نمایند.

نحوه استفاده از پایان نامه ها

ارائه کارت شناسایی معتبر و یا معرفی نامه از سازمان مربوطه استفاده از پایان نامه ها ضروری است.

نحوه دسترسی

پایان نامه ها در کتابخانه امانت داده نمی شوند و مطالعه و یادداشت برداری در محل کتابخانه امکان پذیر است.

تهیه کپی از صفحات مجاز (چکیده، فهرست مندرجات، منابع و ضمایم) پس از پرداخت هزینه مربوطه با هماهنگی و نظارت کتابدار بخش امکان پذیر است.

کپی برداری از پایان نامه توسط نویسنده، استاد راهنما و مشاور آن بلامانع است.