برنامه هفتگی در مانگاه مغز و اعصاب(صبح)

شنبه

دکتروحید صالحی فر- دکتر پیام محمدی

یکشنبه

دکترداریوش افشاری

دوشنبه

دکتر فاطمه نمکیان - دکتر پژمان یوسف شاهی

سه شنبه

دکتر بهزاد جاسمی

چهارشنه

دکتر لیلا افشار هزارخانی

پنج شنبه

دکتر کیانوش امینی

  

در شیفت صبح از ساعت 8 لغایت 12 پزشکان متخصص مغز و اعصاب جهت ویزیت بیماران سرپایی حضور دارند

در شیفت عصر از ساعت 15 لغایت 20 دکتر لیلا افشار هزارخانی همه روزه بجز چهارشنبه و پنج شنبه  و دکتر پیام محمدی هرروز عصر بجز دوشنبه و پنج شنبه حضور دارند.