نام درمانگاه صبح و عصر: قلب

نام پزشک: دکتر صبیه جمشیدی راد ، متخصص قلب و عروق

 برنامه ویزیت:      شنبه و دوشنبه صبح و عصر

                        چهارشنبه عصر

انجام اکوکاردیوگرافی توسط دکتر جمشیدی

نوبت دهی: همان روز ویزیت انجام میشود

ساعت ویزیت:صبح 9 تا 12 

                      عصر :15 تا20     

 

 درمانگاه داخلی:

نام پزشک : دکتر فاطمه هیچی

برنامه ویزیت : یکشنبه و سه شنبه صبح